Første gang du besøker FKOK?

SKOK 2015

I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidet Tekniske og FDV-begrunnede krav for formålsbygg. Dette er en samling av de tekniske og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede krav som kommunale foretak som skal drifte bygget ved ferdigstillelse har til bygget for å sikre hensiktsmessig drift etter overtakelse.


Tillegg

Korreksjonsliste til Tekniske og FDV-begrunnede krav