Veiledere

Våre veiledere omtaler preaksepterte løsninger og detaljer som er ønsket i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjektene.

Veileder for brannsikkerhet

Dette er en veiledning som beskriver branntekniske problemstillinger som erfaringsmessig er utfordrende for UBF ved overtakelse av skolebygg. Utfordringene er ulik tolkning av regelverket (TEK og VTEK) i forhold til utforming av brannstrategi, prosjektering og utførelse av skolebygg. Veilederen utfyller UBFs krav i SKOK.

Veileder for brannsikkerhet (UBF)

Utforming og styring av tekniske anlegg

Designmanual for SD-anlegg er utarbeidet som et verktøy for rådgivende ingeniører VVS og automatikk samt automatikkleverandører i prosjektene til Undervisningsbygg. Dokumentet inneholder et en oversikt over symboler som skal brukes, fargevalg og enheter. I tillegg viser dokumentet noen eksempelbilder fra SD-anlegg med akseptabel kvalitet.

Designmanual for SD-anlegg (UBF)

Historiske dokumenter:

Ventilasjon

Her kommer det veiledere på hvordan vi ønsker at våre ventilasjonsanlegg skal styres, i forhold til brannstrategier, i forhold til styring av luftmengder med mer. Her vil det også komme veiledere for testing av enkeltelementer og integrasjon.

Veileder for behovsstyrt ventilasjon i skoleanlegg versjon 1.0 (UBF)

Kontrollskjema DCV (UBF)

ORRA

ORRA står for Objekt Register and Risk Assessment og er ett utvidet branndokumentasjonssystem som også inneholder internkontroll, FDV mottaksdatabase samt flere andre registreringsdatabaser. Dette er ett åpent web basert system som også leverandører gis adgang til for å foreta leveranse av dokumentasjon digitalt.

Brukermanual FDV (UBF)

Veileder IKT

IKT-veilederen beskriver ønsket prosess i forbindelse med koordinering, rådgiving og sikring av IKT-leveranser i skolebygg. Veilederen tar for seg ulike krav i SKOK og de ulike fasene i et byggeprosjekt hvor UBF-IKT og UDE-IKT ønsker å være involvert.

UBF IKT-veileder v.1

Planlegging og gjennomføring av systemtesting i sluttfasen av byggeprosjekter

Veileder for systemutprøving av tekniske installasjoner (UBF)

MAL – Plan for systematisk ferdigstillelse (UBF)