Veiledere

Det er utarbeidet en rekke veiledere og flere vil komme til. Våre veiledere tar for seg detaljer som er ønsket i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjektene.

På siden finnes det også brukerveiledninger, nyttige maler og gode eksempler.

Utforming og styring av tekniske anlegg

Her vil det fortløpende legges ut veiledere på hvordan det ønskes at tekniske anlegg skal styres. Dette kan for eksempel være veiledninger om hvordan vi ønsker at funksjoner fra brannalarmanlegg skal styre dørmiljøer osv.

Veileder for lokalt SD-anlegg versjon 1.0 (UBF)

Veileder grensesnitt Toppsystem SD-anlegg versjon 2.0 (UBF)

Maler styring av tekniske anlegg kap. 56 (zip fil) (UBF)

Ventilasjon

Her kommer det veiledere på hvordan vi ønsker at våre ventilasjonsanlegg skal styres, i forhold til brannstrategier, i forhold til styring av luftmengder med mer. Her vil det også komme veiledere for testing av enkeltelementer og integrasjon.

Veileder for behovsstyrt ventilasjon i skoleanlegg versjon 1.0 (UBF)

Kontrollskjema DCV (UBF)

ORRA

ORRA står for Objekt Register and Risk Assessment og er ett utvidet branndokumentasjonssystem som også inneholder internkontroll, FDV mottaksdatabase samt flere andre registreringsdatabaser. Dette er ett åpent web basert system som også leverandører gis adgang til for å foreta leveranse av dokumentasjon digitalt.

Brukermanual FDV (UBF)

Brukerveiledning QR-kodet besøksprotokoll (UBF)

Planlegging og gjennomføring av systemtesting i sluttfasen av byggeprosjekter

Veileder for systemutprøving av tekniske installasjoner versjon (UBF)

MAL – Plan for systematisk ferdigstillelse (UBF)