#

OM SKOK

Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune

Opprinnelsen til FKOK var Undervisningsbygg sine egne veiledninger tilbake til 2007, dette har senere utviklet seg til flere utgivelser og mer samarbeide på tvers innad i Oslo kommune.

Foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg samarbeidet om en felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Dette resulterte i FKOK 2012.

Etter dette har eierskapet til standard kravspesifikasjon blitt overtatt av Byrådsavdeling for finans. Siste revisjon (2015) av standard kravspesifikasjoner for formålsbygg inkludert tekniske- og FDV-begrunnede krav ble vedtatt i byrådssak 1076/15.