Kurs

Det arbeides med kursopplegg for 2017, vi vil komme tilbake med ytterlig informasjon så fort det foreligger. Her vil vi etter hvert legge ut informasjon om kurs i andre systemer som har relasjon til det som kreves i de forskjellige kravspesifikasjoner.

Kommende kurs

#

Seminar:

Dato:

Sted:

Kurs i Standard kravspesifikasjon 2015 er under utarbeidelse.