illustrasjonsbilde

Merkesystem

Kravspesifikasjon for Undervisningsbygg – Merkesystem 2017 er laget for å standardisere merking av bygningsdeler og tekniske anlegg for Osloskolene.

Merkesystemet danner forbindelsen mellom det fysiske objektet, presentasjons- og driftssystemer og FDV-dokumentasjon, og skal sikre driftspersonalet god informasjonsoversikt. Fysisk merking er primært påkrevet for de tekniske systemene, men alle systemer har behov for en unik identifikasjonsnummerering for å kunne finne frem i dokumentasjon.