Miljøprogram og MOP

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) (UBF)

Miljøprogram og MOP etableres tidlig i forprosjektet i alle prosjekter. Miljøkravene her er hentet fra SKOK 2015, Undervisningsbyggs Miljøstrategi 2016-2019, og Undervisningsbyggs tilslutning til «10 strakstiltak» fra bransjens veikart mot 2050.

Ta kontakt med Undervisningsbyggs miljørådgiver, Bodil Motzke, hvis det er spørsmål rundt Miljøprogram og MOP.