illustrasjonsbilde

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger inneholder både virksomhetskrav  og tekniske krav.

Virksomhetskravene beskriver de nødvendige kravene for at virksomheten i bygget, i dette tilfellet omsorgsboliger, skal kunne drives optimalt.

Byggeier stiller de tekniske kravene som er nødvendig for at forvaltning, drift og vedlikehold av bygget skal fungere optimalt.

Kravene i denne kravspesifikasjonen gjelder etter kravene i Overordnede kravsamt Miljø og livssykluskostnader.

Last ned:

Omsorgsboliger (2012)