illustrasjonsbilde

Miljø og Livssykluskostnader

Felles LCC og miljøkrav som stilles til prosjektene er beskrevet i Overordnede krav. Dette gjelder både nybygg og store rehabiliteringsprosjekter, dvs. de prosjektene som følger investeringsmodellen i Oslo kommune.

Ulikheter mellom foretakene vil komme frem i den felles veiledningen Miljø og Livssykluskostnader. Denne boken beskriver miljøverktøy og LCC-beregningsmetoder for å ivareta de ulike miljø- og LCC krav.

I tillegg beskriver Miljø og Livssykluskostnader i hvilke faser de ulike miljøverktøyene og LCC-beregningene skal benyttes, og hvilken detaljeringsgrad som skal benyttes.