illustrasjonsbilde

DAK-manual

DAK-manualen beskriver byggherrens krav til byggetegninger. Formålet med manualen er å sørge for en enhetlig utarbeidelse av tegninger, samt å sikre at tegninger utformes på en slik måte at de tilfredsstiller byggherrens krav.

Det er for Undervisningsbygg nødvendig å standardisere produksjon og layout for 2D-tegninger, da 2D-tegninger skal inngå i foretakets digitale tegningsarkiv. Digitale tegninger vil bli benyttet for oppfølging og kontroll av prosjektering/byggefasen, samt renovering/ombygging/drift i forvaltningsfasen.

Last ned:

DAK-manual (2016)

DAK-manual (2012)

Templates

Det finnes to versjoner av hver template. En dwg-versjon for bruk i Autocad og en dwt-versjon for hjelp ved oppstart av tegninger i andre systemer.

DAK – templates (2016)

DAK – templates skoleanlegg del 1 og 2 (2012)

Eldre versjoner

DAK – templates (2011)

DAK – templates (2007)

Vedlegg DAK-manual

Det er utarbeidet en egen sjekkliste for tegninger som skal sikre leveransen. Omfangsskjema tegningsleveranse skal benyttes. Skjema skal, i utfylt-/signert stand, leveres sammen med tegningsdokumentasjon inkl. komplett «Som bygget»-tegningsliste for alle leverte tegningsfiler per fagaktør.

Forklaring til templates (oppstart)

Oppstartsfiler
Oppstart v09.dwg
Oppstart v09.dwt

Branntegninger
For branntegninger benyttes oppstartsmalen.

Orienteringsplaner
Orienteringsplan_A1v04.dwg
Orienteringsplan_A1v04.dwt

Rømningsplaner
Rømmningsplan_A3v03.dwg
Rømmningsplan_A3v03.dwt

Tittelblokker
TITTELBLOCK A2-A0_v09.dwg
TITTELBLOCK A2-A0_v09.dwt
TITTELBLOCK A4-A3_v09.dwg
TITTELBLOCK A4-A3_v09.dwt

Tilleggsfiler 
UBF_LOGO.dwg
Nordpil_v02.dwg

Branntegninger

Matrise med krav til innhold i branntegninger
Det er utarbeidet en oversikt over elementer som skal inngå i brannverntegninger, rømnings- og orienteringsplaner. Det skal ikke avvikes fra disse kravene.

Brannsymboler

Iconer/maler Brannsymbolbibliotek (zip fil)
Brannsymbolene består av to sett med symboler. Et sett med symbol og tekst og et sett som bare inneholder symbolet. Førstnevnte skal benyttes i forbindelse med tegnforklaring (legende). I tillegg til symbolene inneholder biblioteket et sett med piktogrammer.