Bruk av FKOK 2012

Denne er ikke i bruk for nye bygg, men det er mange bygg som er oppført etter denne som fortsatt er i garanti og avslutningsfase for produksjon, innholdet anses som relevant ved eventuelle garantibefaringer.

Bystyresaken har satt klare krav til hvilken kravspesifikasjon som skal benyttes fremover, det er gitt føringer på at 2015 skal brukes der prosessen ikke har kommet for langt, dersom 2012 benyttes skal dette vurderes og dokumenteres i styringsdokumentet.

For fremtidige prosjekter skal man benytte Standard kravspesifikasjon 2015.