Kravspesifikasjon 2009

Denne er ikke i bruk for nye bygg, men det er mange bygg som er oppført etter denne som fortsatt er i garanti fase, innholdet anses som relevant ved eventuelle garantibefaringer.

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2009, skoleanlegg

Denne boken presenterer de krav som Undervisningsbygg stiller til skoleanleggene sine. Boken tar for seg både overordnede teknisk krav og tekniske krav på et mer detaljert nivå. Til slutt gir boken en oversikt over krav til leveranser, som lokaliseringsstudie, skisseprosjekt, byggeprogram og forprosjekt.

Les Kravspesifikasjon 2009

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2009, idretts- og svømmehaller

Boken supplerer Kravspesifikasjonen 2009, skoleanlegg med de tekniske kravene som stilles til idretts- og svømmehaller. Hensikten med boken er å sikre at idretts- og svømmehaller som bygges i Oslo har en riktig og omforent kvalitet.

Les Svømmehaller 2009

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2009, styring av tekniske anlegg

Boken er utarbeidet for å sikre at styring av teknisk anlegg er likt for alle skolene i Oslo.

Les Styrings tekniske anlegg 2008

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2009, vedleggsbok 1

Det er utarbeidet to vedleggsbøker. Del 1 gir oversikt over referansene som er benyttet i kravspesifikasjonen, samt andre dokumenter som er viktige ved utvikling av nye skoleanlegg og barnehager. Del 2 er veiledende tekniske krav fra leietakerne og dokumentasjonskrav til leverandør.

Les Kravspesifikasjon 2009 skoleanlegg – vedlegg 1

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2009, vedleggsbok 2

Del 2 er veiledende tekniske krav fra leietakerne og dokumentasjonskrav til leverandør.

Les Kravspesifikasjon 2009 skoleanlegg – vedlegg 2

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2010, drift og vedlikehold Del 1

Del 1 Drift. I denne boken stilles krav til drift av bygninger. Her beskrives også krav til blant annet tilstandsanalyser, FDV-dokumentasjon, merking av teknisk anlegg, serviceavtaler, vedlikeholdsplaner, driftsplaner med mer.

Les Kravspesifikasjon 2010

illustrasjonsbilde

Kravspesifikasjon 2010, drift og vedlikehold Del 2

Del 2 Vedlikehold. I denne boken stilles krav til vedlikehold av bygninger. Her beskrives også krav til blant annet tilstandsanalyser, FDV-dokumentasjon, merking av teknisk anlegg, serviceavtaler, vedlikeholdsplaner, driftsplaner med mer.

Les Kravspesifikasjon 2010 vedlikehold

illustrasjonsbilde

Korreksjonslister 2010

Korreksjonslistene for 2010 er et resultat av den prosessen som er lagt til grunn for erfaringsoverføring i Kravspesifikasjonsserien 2009.

Korreksjonslistene er et supplement til Kravspesifikasjonsserien 2009 til Undervisningsbygg Oslo KF.

Korreksjonslistene er, sammen med Kravspesifikasjonsserien 2009, gjeldende for alle nye prosjekter eller drift og vedlikeholdsoppgaver som starter opp fra 1.juli 2010.

Kravspesifikasjonsserien 2009 revideres i sin helhet hvert fjerde år, og det vil utgis en korreksjonsliste årlig. De neste korreksjonslistene vil følgelig utgis i 2011.

Les Korreksjonsliste 2010